ทัวร์ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์
รหัสทัวร์ HC5_CX/WRT
ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์
สายการบิน Cathey Pacific Airlines ประเทศ Hongkong
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 16,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์ ตะลุย ..... ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง ขอพร เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ณ หาดรีพัลส์เบย์... VICTORIA PEAK พร้อมชมวิวเกาะฮ่องกง ขอพรด้านสุขภาพ วัดหวังต้าเซียน และ เทพเจ้าแห่งความรัก วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต ช่วยหมุนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี ชมไฟ ที่ SYMPHONY OF LIGHTS ** พักโรงแรมในฮ่องกง 2 คืน ** ** อิ่มอร่อยกับห่านย่างเลิศรส // ติ่มซำรสชาติต้นตำรับ // อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง **
กำหนดการ  
Update ครั้งล่าสุด 22 มิ.ย. 61 


วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 
10.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ M  ชั้น 4 ทางเข้าประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ ( CX ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
** เครื่องลำใหญ่มีอาหารเช้าบริการพร้อมเครื่องดื่ม มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง **
13.05 น. 
นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่  CX 614
16.45 น.
เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok
************************************************************
12.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ M  ชั้น 4 ทางเข้าประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ ( CX ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
** เครื่องลำใหญ่มีอาหารเช้าบริการพร้อมเครื่องดื่ม มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง **
14.55 น. นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่  CX 654
18.45 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008. ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว ให้ท่านออก Exit B 
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 1)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฝั่งเกาะเกาลูน ผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง  
ที่พัก PENTA HOTEL // BEST WESTERN GRAND HOTEL // HOTEL SAV // PANDA HOTEL // METRO PARK KOWLOON // CITY VIEW HOTEL // REGAL RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ฮ่องกง –  ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน     
เช้า
รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 2 )
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hongkong Disney Land) ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชียซึ่งแบ่งออกเป็น 4 โซน ด้วยกัน อันได้แก่
โซนแรก MAIN STREET USA
ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกตุ๊กตาและขนมลูกกวาดมากมายและสุดสนุกกับ รถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ FLIGHTS OF FANTASY PARADE ท่านจะได้พบกับตัวการ์ตูนขวัญใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  
โซนที่สอง TOMORROWLAND 
ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นอันทันสมัยสไตล์ “โลกอนาคต” อาทิเช่น Space Mountain เครื่องเล่นที่สนุกสุดๆ
โซนที่สาม เมืองเทพนิยาย FANTASYLAND
ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตากับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้&มินนี่ หมีพูและพ้องเพื่อน และเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ไม่ควรพลาด Mickey s PhilharMagic (มิกกี้ส์ ฟิลฮาร์เมจิก) สนุกกับภาพยนตร์เพลงคลาสสิค 3 มิติของมิกกี้ยอดศิลปิน เพื่อสัมผัสพิเศษ กับ เทคนิคพิเศษด้วยมิติที่ 4 หนึ่งในประสบการณ์ความสุขสุดๆ ที่คุณพลาดไม่ได้ เดินต่อไปยัง IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจำชาติของไทย ประทับใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย์ มิวสิคคัลที่ “เดอะโกลเด้น มิกกี้ส์” (THE GOLDEN MICKEYS)
โซนสุดท้าย ADVENTURELAND
ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นสัมผัสความเร้าใจกับการผจญภัยในป่าลึกลับของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน  JUNGLE RIVER CRUISE ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเริ่มต้นการผจญภัยบนเรือสำรวจที่ล่องไปตามแม่น้ำสายใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่าลึกลับที่ทุกโค้งน้ำจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อสร้างความสนุกให้กับผู้ที่เข้าไปเยือนไม่ว่าจะเป็นฝูงช้างที่เล่นน้ำอย่างสนุกสนานตื่นเต้นกับการผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด
จากนั้นสนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซานโดย RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE เพลิดเพลินกับบ้านต้นไม้ของ ทาร์ซาน TARZAN’S TREEHOUSE จากนั้นท่านจะได้พบกับ FESTIVEL OF THE LION KING เพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่อง “ไลอ้อนคิงค์” สุดท้ายท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับ เสียงดนตรีแห่งป่า อันไพเราะพร้อมกับสายน้ำพุอันเย็นฉ่ำ ที่เสา LIKI TIKIS  จากนั้นนำท่านพบกับโซนใหม่ล่าสุดอีก 3 โซน  โซนแรก TOY STORY LAND   ที่พี่งจะเปิดตัวให้ทุกๆท่าน ได้สัมผัส 18 พ.ย.2554 นี้ โซนนี้จะเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดใน HONG KONG DISNEYLAND  โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดัง Toy Story จากของเล่นที่เป็นชิ้นเล็กๆ กลับกลายเป็นของใหญ่โตขึ้นราวกับว่าเราตัวเล็กลงและหลุดเข้าไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้านของ Andy เพลิดเพลินกับของเล่นมากมาย เช่น Toy Soldier Parachute Drop อย่าลืมจับให้แน่น เมื่อคุณจ่าและเหล่าทหารกล้าของแอนดี้นำท่านใส่ร่มชูชีพพร้อมดิ่งทิ้งตัวลงมาเสมือนท่านได้โดดร่มจริง  แล้วร่วมวิ่งไล่งับหาง ส่ายหัว ส่ายหางโยกกันหัวหมุน กับ สลิ้งกี้ด๊อกสปิน (SLINKY DOG SPIN), กรี๊ด!สุดเสียงหวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตัว U ที่ความสูง 27 เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ (RC RACER) โซนที่สอง GRIZZLY GULCH “กริซลีย์กัลช” โซนนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่นครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทางรายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตาเลี้ยวเลาะผ่านโตรกธาร น้ำพุร้อน “ ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทั่วทั้งพื้นดินแล้วมาเยี่ยมบ้านช่างตีเหล็กหลบสายน้ำที่สาดส่าย และร้านของแห้งที่กลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่นสายน้ำจากเครื่องสูบลมของช่างตีเหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ำ

 
จากนั้นพบกับการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับเพื่อนที่แสนวิเศษ มิกกี้, มินนี่, ชิพ แอนด์ เดลในชุดเสื้อผ้าน่ารักและสองเพื่อนดิสนีย์ กรีซลีย์ หมีน้อยโคด้า และ เคไนย์ ดินแดนที่ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาด และโซนสุดท้าย เปิดเมื่อเร็วๆนี้ 17 17 พฤษภาคม 2556  โซนที่สาม MYSTIC POINT "มิสทิค พอยท์" ให้มาผจญภัยในคฤหาสน์ของท่านลอร์ดเฮนรี่ ที่ท่านจะสัมผัสกับการผจญภัยสุดแสนลึกลับ ไม่ว่าจะเป็นมิสทิค แมนเนอร์คอเลคชั่นของสะสมส่วนตัวของ ท่านลอร์ดเฮนรี่ ก็คือบ้านสไตล์วิคตอเรียน รู้จักกันทั่วไปว่า MYSTIC MANOR "มิสทิค แมนเนอร์" สิ่งของโบราณที่เขาสะสมมีชื่อเสียงว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวที่อลังการที่สุดในโลก คฤหาสน์นี้ เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสิ่งของแปลกๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริง หรือ ภาพลวงตา ท่านต้องมาพิสูจน์ด้วยตนเอง ลอร์ด เฮนรี่ ได้ครอบครองของชิ้นใหม่ล่าสุด คือหีบดนตรีที่สลักเสลาอย่างงดงาม ลวดลายลสับซับซ้อน ประณีต เป็นลายวานร ซึ่งได้ดึงดูดความสนใจของเพื่อนเดินทางที่ท่านลอร์ดไว้ใจ คือ เจ้าลิงน้อย อัลเบิร์ต มีเรื่องราวเล่าขานกันว่า หีบดนตรีนี้มีพลังลึกลับที่จะปลุกทุกสิ่งให้มีชีวิตขึ้นมา ด้วยเวทมนต์ของผงวิเศษ มิวสิค ดัสท์มิสทิค แม๊กนีโต อิเล็กทริค แคร์เริจ แขกทุกๆ ท่านจะได้รับโอกาส นั่งยายขับเคลื่อน สิ่งประดิษฐ์ล่าสุดของท่าน ลอร์ด เฮนรี่ เดอะ "มิสทิค แม๊กนี้โต้-อิเล็คทริค แคร์เริจ" เพื่อชมคอเลคชั่นงานสะสมของท่านลอร์ด รวบรวมสัมผัสทั้งห้า ในขณะที่เข้าชมคฤหาสน์กับประสบการณ์แบบแถวหน้า ท่านจะอยู่ใกล้ชิดกับของสะสมทุกชิ้น จนเกือบที่จะสัมผัสได้  GRADEN OF WONDERS การ์เด้น ออฟ วันเดอร์ สับสนงงงวยในการผจญภัยไปใน การ์เด้น ออฟ วันเดอร์ ที่ซึ่งรูปปั้น และภาพวาด จะสร้างภาพลวงตาสามมิติให้ท่านเห็นต่อหน้า มิสทิค พอยท์ เฟรท ดีโป้ ที่มิสทิค พอยท์ เฟรท ดีโป้ ท่านจะสนุกสนานไปกับการถ่ายภาพกับวัตถุโบราณต่างๆ ที่เรียงรายอยู่ และอาจจะได้พบกับเหลนชายของท่านลอร์ด มิสทิค ที่ได้เดินตามรอยเท้าของท่านลอร์ด ท่องเที่ยวผจญภัยไปยังประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจรอบโลกมาแล้ว
***กฎของดิสนีย์แลนด์ ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปภายในสวนสนุก เช่น น้ำอัดลมน้ำผลไม้ที่มีโลโก้ (ยกเว้น น้ำเปล่านำเข้าได้ท่านละ 1 ขวด), ขนมคบเคี้ยว , ขนมปัง, อาหารทานเล่น, ของว่าง, ขนมห่อใหญ่ (ยกเว้น ลูกอมห่อขนาดเล็ก)***
**** อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรม****
จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมของดิสนีแลนด์ได้ตามอัธยาศัย  
18.30 น.
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ฝั่งเกาะเกาลูน
จากนั้นชม SYMPHONY OF LIGHTS การแสดงจะเริ่มตั้งแต่เวลา 2 ทุ่มตรง ดื่มด่ำกับการแสดงแสง สี เสียง และการยิงเลเซอร์ประกอบดนตรีอันตระกานตา ยามค่ำคืน โดยแบ่ง THEME การแสดง ออกเป็น 5 แบบ เริ่มการแสดงด้วย AWAKENING,  ENERGY, HERITAGE, PATNERSHIP และจบลงด้วย THE FINAL  (หากมาทันชมโชว์)
ที่พัก PENTA HOTEL // BEST WESTERN GRAND HOTEL // HOTEL SAV // PANDA HOTEL // METRO PARK KOWLOON // CITY VIEW HOTEL // REGAL RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ   
เช้า
รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางข้ามไปยังฝั่งเกาะฮ่องกง นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกง เดินทางขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงสุดของยอดเขาวิคตอเรียพีค ตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพที่สวยงามกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่านจะได้สัมผัสความใกล้ชิดกับบรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา ชมตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด พร้อมชมอาคารระฟ้าที่มีอยู่ทั่วไปบริเวณทั้งสองฝั่ง ฮ่องกงและที่สร้างตามหลัก ฮวงจุ้ย อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆอันเป็นธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง  
จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ และที่ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัส เบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเลและที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธาพระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน, พระกาฬ เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง
จากนั้นแวะชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ !! และนำท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย

กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่  4) ...พิเศษ...ห่านย่าง
จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทำวีระประวัติไว้ ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการแล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฎิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน  
นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสังเกตได้ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสไปเยี่ยมเยือน ไม่ว่าจะเป็นมวลชนจำนวนมากที่มาสักการะ หรือแม้กระทั่งควันธูปคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ ตามตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งฮ่องกงเกิดโรคระบาดใหญ่ชาวฮ่องกงได้มาไหว้ขอพรจากเทพเจ้าหวังต้าเซียนและขอยาที่ทางวัดจัดไว้ไปต้มกินจนหายจากโรคระบาดครั้งนั้นมาได้ จึงทำให้ชาวฮ่องกงมีความศรัทธาต่อเทพเจ้าหวังต้าเซียนเป็นอย่างมาก  
จากนั้นนำท่านสู่ ห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ ที่มีความยาวตั้งแต่เรือสตาร์เฟอร์รี่ ไปตามถนน CANTON ระยะทางกว่าครึ่งกิโลเมตร แหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนม ชั้นนำมากมาย ห้างสรรพสินค้า OCEAN TERMINAL และ HARBOUR CITY ที่มีร้านค้ากว่า 700 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อกันแบบเต็มๆ อาทิเช่น  H&M ร้านยอดนิยม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า, ESPRIT แบรนด์ดังราคาถูก,  ONITSUKA TIGER ร้องเท้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ใครๆก็ใส่กัน, ZARA เสื้อผ้าที่ลดกระหน่ำตลอดทั้งปี, UNIQLO แบรนด์ดังจากญี่ปุ่นที่ราคาไม่แพง, รวมถึงร้านของเล่นที่ใหญ่ที่สุดอย่าง TOY’ US ที่มีของเล่นหลากหลาย ให้น้องๆได้เลือกสัน ไม่ว่าจะเป็น PLAY STATION หรือ เครื่องเล่น PSP หรือ แม้แต่ TRANSFORMER รุ่นใหม่แกะกล่อง รวมถึงสารพัด LEGO ในรูปแบบต่างๆ สำหรับเด็กผู้ชาย และของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงที่จัดโซนสีชมพูไว้อย่างน่ารัก รวมถึง ANGRY BIRDS ขนาดจัมโบ้ที่เป็นสินค้าขายดีมาก นอกจากนี้ก็ยังมีแบรนด์ฝั่งยุโรป อาทิเช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  ห้างขายของเด็กเล่น Toy r'us ร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS  Galleria
*** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
22.25 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  CX 709
00.15 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : @wtravel
 
อีเมลล์ tour@worantex.com
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

     

                         

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ 
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ 
และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image